Facebook

rok 2017

Rokiem prof. Włodzimierza Krukowskiego

"Nim miną pokolenia,

maszyny zaopatrywane będą w moc,

którą da się uzyskać z dowolnego miejsca wszechświata."

Nikola Tesla

"Energia elektryczna

jest wszechobecna w nieograniczonych ilościach i może zasilać maszynerię świata

bez potrzeby węgla, gazu czy innych paliw."

Nikola TeslaNagranie z XVIII Konferencji Okrągłego Stołu - SEJM RP
dostępne na facebooku SEP oraz na funpage ŚDTiSI

KOS 2017 SEP

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest największą w Polsce pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej założoną w 1919 roku przez inżynierów - przedstawicieli przemysłu elektrotechnicznego. Stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

Zakres działalności obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne.

Celem Stowarzyszenia jest m.in:

  • propagowanie społecznie użytecznego wykorzystywania elektryczności dla wspomagania rozwoju gospodarczego kraju, inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach elektryki i dziedzinach pokrewnych
  • popularyzowanie elektryki, jej historii i twórców - szczególnie polskich, działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, działanie na rzecz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz społeczeństwa informacyjnego

Realizowane są one poprzez:

  • monitorowanie i rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych
  • formułowanie wniosków i postulatów dotyczących szeroko rozumianej elektryki
  • publiczne wyrażanie opinii, współdziałanie z administracją rządową, samorządami i organizacjami zawodowymi oraz z władzami, instytucjami, organizacjami społecznymi, izbami i stowarzyszeniami - naukowymi, gospodarczymi, edukacyjnymi i oświatowymi, wykonywanie zadań zlecanych przez organa administracji publicznej, inicjowanie ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i przepisów z zakresu elektryki, wykonywanie i opiniowanie prac normalizacyjnych oraz prac z zakresu terminologii elektrycznej, prowadzenie działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza: badanie jakości, ocena zgodności, udzielanie rekomendacji i referencji, rzeczoznawstwo, doradztwo
  • wydawanie publikacji i czasopism naukowo-technicznych

Stowarzyszenie prowadzi działalność szkoleniową, egzaminacyjną, a także wydaje ekspertyzy, opinie techniczne i rekomendacje.

Ważne wydarzenia

100. rocznica powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich już za:

Raport - Energia elektryczna Dla Pokoleń

Członkowie wspierający SEP zarejestrowani w ZG SEP

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili