Giełda pracy dla elektryków

[Zatrudnię] [Szukam pracy] [Zamieść ogłoszenie]


Szukam pracy (214 ogłoszeń)

Wyszukaj w tekście ogłoszenia:

Data Nadesłane przez/Region Treść ogłoszenia
01-03-2017

DANPOL ()
Region: małopolska, śląsk, dolnyśląsk, nazowieckie, podkarpackie, swiętokrzyskie
Tel.: 506366578

Firma szuka zleceń na instalacje elektryczne i teletechniczne wraz z montażem urządzeń i systemów.

01-03-2017

Urząd Miasta Chorzów ()
Region: śląskie
Tel.: 32 4165000

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW
ogłasza nabór na stanowisko inspektora/ podinspektora ds.remontów i inwestycji w zakresie instalacji elektrycznych
w Wydziale Inwestycji Komunalnych
Zakres obowiązków:
-prowadzenie spraw związanych z realizacją remontów i inwestycji,w tym pozyskiwanie wykonawców robót budowlanych i kontrola realizacji na placu budowy,
-prowadzenie spraw projektów dla planowanych remontów, w tym pozyskiwanie oraz organizacja weryfikacji uzyskanych projektów,
-przygotowywanie dokumentacji do zamówień publicznych, udział w pracach komisji przetargowej oraz prowadzenie spraw zabezpieczeń umów i okresu rękojmi,
-prowadzenie nadzoru inwestorskiego w prowadzonych inwestycjach i remontach,
-prowadzenie spraw inwestycji i ich rozliczeń,
-prowadzenie spraw rozliczeń dotacji, subwencji i pożyczek pozyskanych na remonty i inwestycje
Wymagania niezbędne:
1.obywatelstwo polskie albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów wspólnotowych przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajomość języka polskiego potwierdzona odpowiednim dokumentem określonym w przepisach o Służbie Cywilnej,
2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.nieposzlakowana opinia,
4.niekaralność,
5.wykształcenie średnie i 3 letni staż pracy,
6.uprawnienia do samodzielnego sprawowania funkcji wykonawczych w budownictwie w zakresie instalacji elektrycznych,
7.znajomość ustaw: prawo budowlane,o samorządzie gminnym,o samorządzie powiatowym,o pracownikach samorządowych,
8.biegła obsługa pakietu Microsoft Office,w szczególności MS Excel
9.odporność na stres,
10.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Wymagania pożądane:
1. wykształcenie wyższe,
2. dobra organizacja pracy własnej,
3. zdolność do prowadzenia procesów wg procedur,
4.umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
5.sumienność, dokładność i systematyczność w pracy,
6.komunikatywność i wysoka kultura osobista,
Warunki pracy:praca na przedmiotowym stanowisku jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy w siedzibie pracodawcy ani bariery architektoniczne w dostępności do budynku. Praca w terenie, na placach budów, w remontowanych obiektach wymagająca udziału w wizjach lokalnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Ofertę zawierającą:
-list motywacyjny,
-kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
-kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach,
-oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub , za umyślne przestępstwo skarbowe, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzonej działalności gospodarczej
należy złożyć w Urzędzie Miasta Chorzów ul. Rynek 1, III piętro pokój 305 w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę z adnotacją „nabór na stanowisko inspektora ds instalacji elektrycznych w Wydziale IK” lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 31 marca 2017r.
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta, telefon nr 32 4165305 lub 32 4165000 w 413 lub 424 od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 15:00 w czwartek od 7:30 do 17:00 w piątek 7:30 do 13:00
Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wynik zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chorzow.eu
Informacja o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej będzie publikowana wg indywidualnych numerów nadanych każdej ofercie pracy.

01-03-2017

Plewiński Zdzisław ()
Region: wielkopolskie

Elektryk z wieloletnim doświadczeniem na kontraktach zagranicznych.Język niemiecki w stopniu podstawowym również techniczny.Poszukuję ofert pracy na terenie Niemiec lub krajów niemiecko języcznych.Brak prawa jazdy i samochodu.

01-03-2017

Elektromonter Krzysztof ()
Region:   [zagranica]
Tel.: 577758526

Elektryk,Elektromonter
Wykonam instalacje elektryczne domowe,przemysłowe,odgromowe zgodnie z dokumentacją.Poszukuje pracy jako samodzielny Elektryk. Podejme sie pracy od zaraz.Jestem sumienny, punktualny i dokładny.

01-03-2017

Grzegorz ()
Region: Sląsk

Jestem Elektromonterem z doświadczeniem przy budowie i remontach sieci napowietrznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia do 400 kV oraz linii kablowych ziemnych średniego napięcia, montaż muf i głowic kablowych, rozdzielnice, złącza, transformatory itp itd. Uprawnienia SEP kategoria Eksploatacja bez ograniczeń napięć. Dodatkowo posiadam aktualne uprawnienia do pracy w technologii PPN na sieciach Tauronu oraz doświadczenie na stanowisku Dopuszczającego oraz Elektromontera w tej technologii. Podejmę pracę na terenie Górnego Śląska lub Zagłębia.

01-03-2017

Paweł ()
Region:   [zagranica]
Tel.: +48517555223

Szukam pracy jako Elektryk . Wieloletnie doświadczenie w instalacjach nisko prądowych oraz serwisie . Aktualne uprawnienia D+E bez ograniczenia napięcia
Ukończone Technikum Elektryczne oraz
Policealne Studium Zawodowe (automatyka
przemysłowa )

01-03-2017

Dariusz ()
Region: lubuskie, [zagranica]
Tel.: +48 781 969 074

Szukam pracy jako elektryk/mechatronik, w województwie lubuskim, Niemczech, Holandii i innych krajach anglojęzycznych. Poszukuję ewentualnie osoby z językiem niemieckim do pracowania we dwóch.
Znam język angielski w stopniu dobrym, mam dyplom technika mechatronika oraz uprawnienia E1 rozbudowane o miejsca zagrożone wybuchem i instalacje oświetlenia ulicznego.

01-03-2017

Andrzej ()
Region: pomorskie
Tel.: 503028582

Ekipa z doświadczeniem szuka zleceń na roboty elektroinstalacyjne.

28-02-2017

AP88 sp.z.o.o. ()
Region:   [cała Polska]
Tel.: 577314987

Ekipa 5-20 doświadczonych elektryków z Ukrainy i Białorusi (SEP, podesty ruchome, spawanie) podejmie współpracę. Pracownicy zarejestrowani, BHP, badania wysokość. Możliwość wyposarzenia pracowników w elektronarzędzia, szelki.

28-02-2017

Andrzej Jałowiecki ()
Region:   [zagranica]
Tel.: 502663216

Elektryk/ elektromonter z dużym doświadczeniem podejmie się pracy od zaraz. Proszę o kontakt w celu wysłania CV.

28-02-2017

Paweł ()
Region:   [zagranica]
Tel.: 784496327

29-letni elektryk z 8 letnim doswiadczeniem szuka pracy za granica Posiadam szkole w kierunku elektrycznym oraz prawo jazdy.Dotychczas pracowalem w Polsce,Belgii i Niemczech na roznego typu budowach.

28-02-2017

Grzegorz Łomecki ()
Region:   [cała Polska]
Tel.: +48 692420365

Poszukuję pracy jako elektryk/automatyk/elektromonter/Panel Wirer/Electrical Fitter w Holandii
Posiadam wieloletnie (ponad 25lat) doświadczenie w branży elektrycznej w Polsce i za granicą (Holandia,Norwegia, Dania )
Mam norweskie uprawnienia DSB, FSE2014 oraz certyfikat KNX , a także doświadczenie w programowaniu systemu KNX (Dobra obsługa pakietu Microsoft Office,) oraz Bricscada
Znam j. angielski w stopniu komunikatywnym. Mam samochód, prawo jazdy kat B, nr Sofi oraz VCA.
Interesuję się automatyką i jestem zainteresowany ciekawą, dobrze płatną pracą, w której jest szansa zdobycia nowych doświadczeń, umiejętności oraz uprawnień.
2015 roku pracowałem w Holandii przy produkcji szaf, paneli i rozdzielni sterowniczych, samodzielna praca z rysunkiem technicznym
W tym roku 2016 pracowałem w Holandii przy produkcji szaf, paneli i rozdzielni sterowniczych, samodzielna praca z rysunkiem technicznym.
Wykonuję prace między innymi:
- Instalacje elektryczne
- Instalacje teletechniczne.
- Systemy automatyki budynkowej KNX (dawniej EIB) - mam praktykę i doświadczenie
- Instalacje odgromowe.
- budowa / prefabrykacja szaf sterowniczych, rozdzielni NN ( ostatnio w Holandii)
- montaż systemów alarmowych
Moje cechy to dokładność ,staranność ,duża odporność na stres, umiejętność pracy samodzielnie i w zespole
Grzegorz Łomecki (salve@post.pl)
Mobile pl. +48692420365

28-02-2017

EL-PAL Łukasz Warwas ()
Region: Ruda Śląska
Tel.: 796787591

Firma EL-PAL szuka zleceń elektroinstalacyjnych Nn i Sn na terenie woj. Śląskiego.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie związane z pracami elektrycznymi oraz
elektromonterskimi. Jako podwykonawcy współpracowaliśmy z firmą CONTROL SYSTEM oraz do dnia dzisiejszego współpracujemy z firmą ENERIA CAT.
Nasi pracownicy to wykfalifikowane osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywanych pracach.
Zakres usług:
-montaż tras korytowych
-wkonanie instalacji przyłączy elektrycznych
-wykonie instalacji oświetlenia
-montaż i podłączenie rozdzielnic
-montaż i podłączenie urządzeń
-instalacje teletechniczne
-instalacje SKD i SSWIN
-instalacje przeciwpożarowe
-pomiary elektryczne i energetyczne

27-02-2017

Sławomir Pacuszka ()
Region:   [zagranica]
Tel.: 733195603

Witam. Elektryk z 25 letnim doświadczeniem, posiadam uprawnienia SEP E bez ograniczenia napięcia. Podejmę prace na terenie Niemiec. Jedyną barierą jest nieznajomość języka.

27-02-2017

Grzegorz Łomecki ()
Region:   [zagranica]
Tel.: +48692420365

Poszukuję pracy zagranicą jako elektryk/automatyk/elektromonter/Panel Wirer/Electrical Fitter w kraju w którym można bez problemów prozumieć się w j. angielskim.
Posiadam wieloletnie (ponad 25lat) doświadczenie w branży elektrycznej w Polsce i za granicą (Holandia,Norwegia, Dania )
Mam norweskie uprawnienia DSB, FSE2014 oraz certyfikat KNX , a także doświadczenie w programowaniu systemu KNX (Dobra obsługa pakietu Microsoft Office,) oraz Bricscada
Znam j. angielski w stopniu komunikatywnym. Mam samochód, prawo jazdy kat B, nr Sofi oraz VCA.
Interesuję się automatyką i jestem zainteresowany ciekawą, dobrze płatną pracą, w której jest szansa zdobycia nowych doświadczeń, umiejętności oraz uprawnień.
2015 roku pracowałem w Holandii przy produkcji szaf, paneli i rozdzielni sterowniczych, samodzielna praca z rysunkiem technicznym
W tym roku 2016 pracowałem w Holandii przy produkcji szaf, paneli i rozdzielni sterowniczych, samodzielna praca z rysunkiem technicznym.
Wykonuję prace między innymi:
- Instalacje elektryczne
- Instalacje teletechniczne.
- Systemy automatyki budynkowej KNX (dawniej EIB) - mam praktykę i doświadczenie
- Instalacje odgromowe.
- budowa / prefabrykacja szaf sterowniczych, rozdzielni NN ( ostatnio w Holandii)
- montaż systemów alarmowych
Moje cechy to dokładność ,staranność ,duża odporność na stres, umiejętność pracy samodzielnie i w zespole
Grzegorz Łomecki (salve@post.pl)
Mobile pl. +48692420365

27-02-2017

Elektryk ()
Region: mazowieckie
Tel.: 505086491

Elektryk 24 lata szuka pracy zza granicą przy łączeniu szaf sterowniczych posiadam uprawnienia sep do 1kv i powyżej. więcej informacji pod numerem 505086491

27-02-2017

Artur ()
Region:   [zagranica]

Szukam pracy na terenie UK, Irlandii, Holandii, Belgii lub Niemiec. Posiadam wyższe wykształcenie elektryczne oraz duże doświadczenie w nadzorze, projektowaniu jak również samodzielnej pracy przy wykonaniu instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych. Biegle mówie po angielsku oraz znam podstawy niemieckiego. Minimalna stawka netto to 13e/h, min 50h na tydzień, firmowe narzędzia oraz samochód do dyspozycji, min planowane zatrudnienie to 1 rok. Oferty proszę wysłać na tyaruk@gmail.com

27-02-2017

Andrzej Kuleta ()
Region: zachodniopomorskie
Tel.: 609574539

elektryk z doświadczeniem szuka zleceń,do prac elektrycznych, instalacje elek,wszystkiego rodzaju.

27-02-2017

Tomasz ()
Region: [zagranica]
Tel.: 570740070

Podejme prace w Berlinie jako elektromonter ,znam dobrze niemiecki . Szukam stalej pracy z mozliwoscia co tygodniowych zjazdow do polski

27-02-2017

Mix system Jezy Ciszek ()
Region: Gdansk
Tel.: 531099949

Jesteśmy firmą działającą od 1994r. Zapewniamy kompleksową obsługę klienta, począwszy od sporządzenia ekspertyzy, oceny istniejących zagrożeń, opracowania projektów technicznych, wykonania prac montażowych, dokumentacji, a skończywszy na objęciu opieką serwisową gotowych instalacji. Wykonujemy usługi w zakresie projektowania i montażu systemów sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, sieci strukturalnych oraz innych systemów niskoprądowych i instalacji elektrycznych. Głównym obszarem naszego działania jest - z racji umiejscowienia firmy - północna część Polski, jednak ofertę kierujemy do firm, realizując zadania z terenu całego kraju.

27-02-2017

Elekrycy ()
Region: Szwecja
Tel.: +48515532182

Brygada ELEKTRYKÓW po szkole elektrycznej z uprawnieniami SEP do 20kV i powyżej podejmie pracę na terenie Niemiec od zaraz. Pracujemy na gewerbach, posiadamy auto i narzędzia. Bez nałogów z doświadczeniem pracy w Niemczech przy instalacjach w mieszkaniach i przemysłówce.

27-02-2017

UNI-STER ()
Region:   [cała Polska]
Tel.: 696-705-352

Firma wykonuje prefabrykacje szaf sterowniczych i rozdzielnic NN. Rozdzielnie główne, administracyjne, licznikowe, lokalowe, szafy sterownicze maszyn i linii produkcyjnych. Bezpośrednio na budowie lub w siedzibie firmy. Prefabrykacja, montaż , podłączanie i uruchamianie. Materiały własne lub powierzone. Duże doświadczenie, przystępne ceny.

27-02-2017

kacper ()
Region:   [zagranica]
Tel.: 784746336

Witam firma elektryczna oferuje usługi elektryczne od A do Z posiadam wykwalifikowanych elektrikerów z doswiadczeniem z A1 wiecej info na priv

27-02-2017

SYNAGO ()
Region:   [cała Polska]
Tel.: 509-899-149

Ekipa z doświadczeniem szuka zleceń na roboty elektroinstalacyjne. Możliwość rozpoczęcia prac od zaraz.

27-02-2017

Piotr ()
Region: łódzkie
Tel.: 506999150

Witam elektryk z dużym doświadczeniem na budowach nie tylko w kraju podejmie pracę mogą być delegację.Uprawnienia SEP do 30 kV Agencjom Pracy dziękuje

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Uwaga: SEP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
Oferty są usuwane po 1 miesiącu od daty zamieszczenia oferty w "Giełdzie pracy".
W celu wcześniejszego usunięcia ogłoszenia lub innych sprawach związanych z ogłoszeniami wyślij e-mail na adres
praca@sep.com.pl